Top

คณะผู้บริหาร

2124252627

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2563
  • 15.02.2020


รับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2563 คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างก่อสร้างหรือโยธา
2) มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง การควบคุมงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (พร้อมใบรับรองการผ่านงาน)
3) สมัครทาง https://iveb.thaijobjob.com/